Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal” Accident Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di CIAST

SEBUTHARGA

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal” Accident Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) , Shah Alam, Selangor

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 18 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN INSURAN BROKER INSURAN

 

TARIKH MULA TAWARAN : 29/01/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN :  03/02/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

 LOKALITI :

Lokasi

Negeri
SELANGOR

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.