THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME (TCTP) CLM

INFO KORPORAT

Program Latihan Negara Ketiga (TCTP) adalah program yang dianjurkan oleh Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) di bawah kerjasama Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar (MFA) dengan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun (JICA) .

CIAST melaksanakan TCTP pertamanya pada Januari 1993. Kursus pertama yang dilaksanakan adalah Fuel Injection System Servicing. Ia menandakan permulaan CIAST sebagai salah satu pembekal latihan untuk Kerjasama Teknikal di bawah JICA. Sehingga kini, CIAST telah menjalankan 71 kursus antarabangsa dengan 780 orang peserta dan telah menjalankan 230 kursus dengan 305 peserta di bawah perdana TCTP.