PROGRAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN

INFO KORPORAT

BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN

 • Menyelaras & mengurus perolehan sebutharga dan tender
 • Menyelaras & mengurus pelaksanaan  kontrak-kontrak bekalan, kerja dan perkhidmatan
 • Menyelaras, memantau & melaksanakan peruntukan  kerja-kerja penyelengaraan fizikal dan bangunan

UNIT PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN DAN MODAL INSAN

 • Menyelaras Program Pembangunan Kepakaran & Latihan Semula (Re-skilling) pengajar)
 • Merancang &  Menyelaras latihan Kakitangan CIAST

UNIT PEMBANGUNAN PROFAIL PENGAJAR KEMAHIRAN

 • Merancang & menyelaras pembangunan & penggunaan sistem Profiling pengajar TVET
 • Merancang, menyelaras & melaksanakan pembangunan pangkalan data sistem
 • Merancang, menyelaras & melaksanakan latihan penggunaan sistem profiling

UNIT PEMBANGUNAN FASILITATOR

 • Merancang, menyelaras & melaksanakan kursus Pembangunan NOSS/WIM/Soalan
 • Merancang, menyelaras & melaksanakan kursus Kemahiran Fasilitator NOSS/WIM/Soalan
 • Merancang, menyelaras & melaksanakan Penilaian serta Persijilan  Fasilitator NOSS/WIM/Soalan