PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARAAN UNIT GENSET TUNGGU SEDIA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/29/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • CIDB G1 / ME / E11 – Kerja Am Elektrik ATAU E32 – Janakuasa Voltan Rendah
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petalin

Tajuk Perolehan Terus       : PEROLEHAN TERUS  BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARAAN UNIT GENSET TUNGGU SEDIA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

TARIKH NOTIS                    : 10 SEPTEMBER 2020

TARIKH TUTUP                   : 18 SEPTEMBER 2020

Masa Tutup                            : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran       : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan                                                                    Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak        : 14 SEPTEMBER 2020

Waktu Lawatan Tapak         : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak        : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                           : JAFERY BIN KASSIM

Telefon                                  : 03-55438355

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/29/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

DOKUMEN PEROLEHAN TERUS

SKOP KERJA