PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA – KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/04/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori M. Pengkhususan M01 Sistem Hawa Dingin dan pengedaran udara
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus       : PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA – KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

TARIKH NOTIS                    : 16 MAC 2020

 TARIKH TUTUP                  : 24 MAC 2020

Masa Tutup                            : 12.00 Tengahari

Tempat Penghantaran      : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak      : 20 MAC 2020

Waktu Lawatan Tapak      : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak      : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                            : ZAINUDIN BIN ZUBIR

Telefon                                    : 019-3422861

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/04/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

MUAT NAIK