LATAR BELAKANG

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran LanjutanĀ atau lebih dikenali sebagai Centre for Instructor and Advanced SkillĀ Training (CIAST) terletak di Shah Alam,Ā Selangor. CIAST telah mula beroperasi pada tahun 1983 dengan bantuan kewangan daripada Kerajaan Jepun dibawah Projek Pembangunan Sumber Manusia ASEAN dan dikawal selia oleh pakar-pakar teknikal dan pengurusan dari Jepun menerusi JICA sehingga tahun 1991. CIASTĀ  […]

Continue Reading