BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

INFO KORPORAT

UNIT PENTADBIRAN

 • Pengurusan surat dan fail
 • Pengurusan perpustakaan
 • Pengurusan Tatatertib
 • HRMIS, LNPT dan harta
 • eHadir
 • Tempahan dan penyeliaan 1MTC
 • Mengemaskini rekod perjawatan
 • Pengurusan kenderaan jabatan
 • Tempahan minuman mesyuarat dan kursus jangka pendek

UNIT SUMBER MANUSIA

 • Urusan berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan
 • Cuti
 • HRMIS penjawatan dan peribadi

UNIT KEWANGAN

 • Menyediakan anggaran belanjawan dan tahunan
 • Mengurus perbelanjaan
 • Mengurus kutipan hasil
 • Mengurus akauan amanah
 • Menyelaras teguran audit

UNIT ASET

 • Pengurusan aset CIAST
 • Pengurusan stor dan alat tulis
 • Pengurusan kuarters
 • Penyediaan sijil kursus

UNIT KEMUDAHAN

 • Sewaan kemudahan premis
 • Pengurusan asrama
 • Pengurusan kawalan keselamatan
 • Pengurusan kafetaria