PROGRAM PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN (PPK)

INFO KORPORAT

LATAR BELAKANG UNIT & KAKITANGAN

Program Pembangunan Pengajar Kebangsaan (PPK)

Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK), Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) telah ditubuhkan pada tahun 2008, bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja sektor awam dan swasta.

UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN PENGAJAR BARU (UPPPB)

 • Merancang dan mengurus pengambilan pelajar baru National Instructor Training Program (NITP) bagi tiga kursus iaitu Diploma Lanjutan Pengajar Vokasional (DLPV), Sijil Kemahiran Malaysia dengan Sijil Pengajar Vokasional (SKMT3 + VTO) dan Sijil Pengajar Vokasional (VTO)
 • Mengurus dan mengawal selia Latihan Sambil Kerja / Latihan Industri Pelajar
 • Mengurus hal ehwal pelajar bagi tiga kursus iaitu DLPV, SKMT3 + VTO dan VTO

UNIT PENGURUSAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & KAWALAN TEKNIKAL (UPPKT)

 • Merancang dan mengurus kursus modular, customised dan antarabangsa.
 • Merancang dan mengurus Kursus Pemantapan PLV Lantikan Baharu.
 • Mengurus dan menyelaras hal-hal berkaitan peperiksaan akhir pelajar.
 • Mengurus dan menyelaras Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dan Jawatankuasa Penasihat Teknikal (TAC)
 • Menyelaras hal-hal pentauliahan yang berkaitan dengan sistem JPK
 • Mengurus persijilan SKM dan persijilan CIAST

UNIT ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK, UNIT MEKATRONIK, UNIT KOMPUTER, UNIT KIMPALAN, UNIT AUTOMOTIF DAN UNIT PENGELUARAN

 • Mengendalikan program latihan jangka panjang iaitu DLPV dan SKMT3 + VTO mengikut bidang masing-masing
 • Mengendalikan program latihan kemahiran lanjutan melalui kursus modular, ‘customised’, latihan antarabangsa.
 • Mengendalikan Kursus Pemantapan PLV lantikan baharu.
 • Menguruskan latihan pembangunan kepakaran kepada tenaga pengajar mengikut bidang.
 • Menyelaras bahan pengajaran, soalan peperiksaan, penilaian PPL, peralatan dan kemudahan latihan mengikut bidang.

UNIT METODOLOGI VOKASIONAL

 • Melaksanakan kursus VTO bagi lepasan SKM sekurang-kurangnya Tahap 3 (program pra-perkhidmatan).
 • Menganjurkan Kursus Induksi PP/PPD bagi pelajar VTO.
 • Mengurus pelaksanaan Latihan Internship bagi  kursus VTO.
 • Mengurus latihan pembangunan kepakaran kepada tenaga pengajar.
 • Menyelaras bahan pengajaran, soalan peperiksaan, penilaian PPL, peralatan dan kemudahan latihan.