PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL KEMAHIRAN

INFO KORPORAT

UNIT PENGURUSAN LATIHAN

 • Mengurus hal-ehwal kursus modular dan customised
 • Mengurus Latihan Internship kursus TM001 & VTO bagi pengajar ILKA
 • Mengurus persijilan untuk kursus Modular / Customised / SLDN / Teknik Mengajar

UNIT PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAWALAN KUALITI

 • Mengurus Analisa Keperluan Latihan, perekodan dan laporan kursus peningkatan kompetensi tenaga pengajar
 • Merancang dan mengurus kewangan Program
 • Mengurus kursus di bawah Program Peningkatan Kemahiran Tenaga Pengajar
 • Mengurus dan menyelaras pelaksanaan ISO 9001:2008 program
 • Mengurus maklumat dan statistik pelaksanaan kursus

UNIT PENINGKATAN PENGAJARAN ‘FAST TRACK’

 • Menguruskan Penilaian Analisa Jurang Kompetensi, Temuduga & Kursus bagi Program VTO/VTE/VTM secara Fast Track & Single Tier melalui kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

UNIT LATIHAN DAN KONSULTASI SLDN

 • Melaksana kursus / bengkel SLDN kepada Personel Industri SLDN. Di antara aktiviti kursus adalah:
  • Coach Training Program
  • Trainer Training Program
  • Master Trainer Training Program
  • Social Skills & Social Values Training SLDN
  • Dual System Expert (DSE) Training SLDN
  • Induksi SLDN
  • Induksi DSE SLDN
  • Pemantapan DSE SLDN

UNIT PENINGKATAN PENGAJAR DAN PENYELIAAN

 • Melaksana Kursus Peningkatan Pengajaran kepada ILKA dan ILKS secara modular dan customised
 • Melaksana Kursus Penyeliaan kepada pengajar ILKA & ILKS secara modular dan customised
 • Melaksana kursus kepada peserta antarabangsa

UNIT LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI

 • Menguruskan penempatan dan pemantauan bagi program Latihan Sangkutan Industri kepada pengajar ILKA & ILKS