Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal Accident” Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di CIAST

SEBUTHARGA

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut

KETERANGAN TAWARAN : Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal Accident” Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) , Shah Alam, Selangor
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 18 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN INSURAN BROKER
INSURAN

TARIKH MULA TAWARAN : 22/01/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 29/01/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi Negeri SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.