Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kursus Fundamental Machine Integration And Networking Toward Industry 4.0 In TVET Education Di CIAST

SEBUTHARGA

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KURSUS FUNDAMENTAL MACHINE INTEGRATION AND NETWORKING TOWARD INDUSTRY 4.0 IN TVET EDUCATION DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka KOD

BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT LATIHAN,TENAGA PENGAJAR DAN MODERATOR/NEGOTIATOR

 

TARIKH MULA TAWARAN : 03/10/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 07/10/2019

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI : lokasi Negeri SELANGOR

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.