SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

STAF

Senarai Semak Audit Keselamatan dan Kesihatan

Bil Kod  Tajuk
1. CIAST-PKKP-01 IDENTIFIKASI HAZARD, PENILAIAN DAN PENGAWALAN RISIKO
2. CIAST-PKKP-02 LAPORAN KEMALANGAN & PENYIASATAN
3. CIAST-PKKP-03 TINDAKAN KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGOSONGAN BANGUNAN
4. CIAST -PKKP-04 KONTRAKTOR,PEMBEKAL,PELAWAT DAN PELATIH
5. CIAST-PKKP-05 AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN
6. CIAST-PKKP-06 PERTOLONGAN CEMAS
7. CIAST-PKKP-07 KEBERSIHAN TEMPAT KERJA
8. CIAST-AKKP ARAHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
9. CIAST-DKKP DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN