SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN INSURANS TAKAFUL “GROUP PERSONAL ACCIDENT” UNTUK PENGAJAR KEMAHIRAN AWAM BAGI PROGRAM LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI (LSI) DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) , SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group
Personal Accident” Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) , Shah Alam, Selangor

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 18 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN
DAN INSURAN
BROKER INSURAN

TARIKH MULA TAWARAN : 11/02/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 14/02/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Lokasi :

Negeri
Selangor

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.