SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN GUNA HABIS KE “CAMPUS SATELITE CIAST(CSC)” DAN PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan (mengikut lokaliti yang berkaitan)  dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah KOD BIDANG seperti di bawah dan menepati kriteria kelayakan bagi menyertai sebut harga berikut :-

BIL. / TAJUK SEBUTHARGA KOD BIDANG PENDAFTARAN TARIKH & MASA TUTUP SEBUT HARGA TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA
CIAST(S) 700-5/2-7/2020

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN GUNA HABIS KE “CAMPUS SATELITE CIAST(CSC)” DAN PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

130101

dan

140301

dan

210101

Tarikh : 21 Februari 2020                     (Jumaat)

Masa   : Sebelum jam

                12.00 tengahari

Peti Sebutharga,

Aras 2, Blok J,

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),

Jalan Petani 19/1,

Seksyen 19,

40900 Shah Alam, Selangor

  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 13 Februari 2020 (Khamis).
  2. Syarikat hendaklah menyerahkan tawaran sebut harga secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan di atas.
  3. Tawaran penyebutharga adalah kepada pembekal tempatan mengikut lokaliti (negeri) yang ditetapkan seperti di Lampiran A
  4. Penyebutharga yang berjaya perlu menghantar barangan mengikut lokasi seperti di Lampiran A
  5. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi : Nor Azian Binti Jamaludin (03-5543 8242), dan pertanyaan berkenaan spesifikasi boleh hubungi nama yang terdapat dalam Jadual Teknikal atau Jadual Harga.

MUAT NAIK