Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Dan Bekalan Pejabat Ke “CAMPUS SATELITE CIAST (CSC)” Dan Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor

SEBUTHARGA

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan (mengikut lokaliti yang berkaitan)  dan berdaftar dengan  Kementerian Kewangan di bawah KOD BIDANG seperti di bawah dan menepati kriteria kelayakan bagi menyertai sebut harga berikut :-

BIL. / TAJUK SEBUTHARGA KOD BIDANG PENDAFTARAN TARIKH & MASA TUTUP SEBUT HARGA TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA
 CIAST(S) 700-5/2-10/2020 

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN  MENGHANTAR ALAT TULIS DAN BEKALAN PEJABAT KE “CAMPUS SATELITE CIAST (CSC)” DAN PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

  

020601

 

 

 

Tarikh : 13 Mac 2020   

              (Jumaat)

Masa   : Sebelum jam

               12.00 tengahari

Dokumen sebut harga yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga tidak akan dipertimbangkan

Peti Sebutharga, 

 Aras 2, Blok J,

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),

Jalan Petani 19/1,

Seksyen 19,

40900 Shah Alam, Selangor

MUAT TURUN

  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 6 Mac 2020 (Jumaat).
  2. Syarikat hendaklah menyerahkan tawaran sebut harga secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan di atas.
  3. Tawaran penyebutharga adalah kepada pembekal tempatan mengikut lokaliti (negeri) yang ditetapkan seperti di Lampiran A
  4. Penyebutharga yang berjaya perlu menghantar barangan mengikut lokasi seperti di Lampiran A
  5. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi : Nor Azian Binti Jamaludin (03-5543 8242), dan pertanyaan berkenaan spesifikasi boleh hubungi nama yang terdapat dalam Jadual Teknikal atau Jadual Harga.