SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER/CATRIDGE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR
PELBAGAI JENIS TONER/CATRIDGE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN
LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
02 06 01 PERABOT,
PERALATAN
PEJABAT, HIASAN
DALAMAN DAN
DOMESTIK
BEKALAN PEJABAT DAN
ALATULIS
ALATULIS (TIDAK
TERMASUK BORANG DAN
SEMUA JENIS KERTAS)

TARIKH MULA TAWARAN : 26/02/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 04/03/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.