SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DISPOSABLE FACE MASK, HAND SANITIZER DAN INFRARED THERMOMETER DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR
DISPOSABLE FACE MASK, HAND SANITIZER DAN INFRARED THERMOMETER DI PUSAT
LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
05 01 01 PERALATAN
HOSPITAL,
PERUBATAN,
UBAT-UBATAN DAN
FARMASEUTIKAL
PERALATAN HOSPITAL,
BAHAN DAN KELENGKAPAN
PERUBATAN
PERALATAN DAN
KELENGKAPAN
HOSPITAL

TARIKH MULA TAWARAN : 03/07/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 08/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong
perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk
kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi
invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.