previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow

Slider

AKTIVITI BULAN INI

PROGRAM KELAYAKAN KEKOMPETENAN (KK)

Bengkel Pembangunan Soalan Junior Skills 2020
31.01.2020 - 03.02.2020
Pemilihan peserta kedua bidang Beauty Theraphy ASC 2020 Singapore
10.02.2020
Mesyuarat pengesahan Soalan Teori WSMP 2020
21.02.2020
Taklimat bidang pertandingan Worldskills Malaysia Belia dan Pengajar 2020 peringkat pra kelayakan
24.02.2020-25.02.2020
Mesyuarat Perakuan Personel SPKM Bil 2/2020
20.02.2020
Mesyuarat JK Carian Anugerah Tokoh Mahir 2020
21.02.2020
Mesyuarat Kerja Penilaian Calon Anugerah Tokoh Mahir 2020
24.02.2020 - 26.02.2020
PROGRAM FESTECH MODULE PRODUCTION SYSTEM UNTUK INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI (IBTE) KAMPUS JEFRI BOLKIAH, BELAIT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
10.02.2020 -13.02.2020
KURSUS TVET TRAINING METHODOLOGY BAGI PROGRAM IMT-GT (INDONESIA MALAYSIA
THAILAND-GROWTH TRIANGLE)
17.02.2020 -21.02.2020
KURSUS QUALITY MANAGEMENT FOR AUTOMOTIVE SYSTEM BAGI PROGRAM IMT-GT (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND-GROWTH TRIANGLE)
17.02.2020 -21.02.2020
PROGRAM MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION SYSTEM (MTCP) 2020 - AUTOTRONICS TRAINING IN MODERN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
28.03.2020 -09.04.2020
PROGRAM MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION SYSTEM (MTCP) 2020 - TVET CURRICULUM DEVELOPMENT
28.03.2020 -09.04.2020

PROGRAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN (PPL)

Mesyuarat Kerja Pembangunan Bahan Pengajaran & pembelajaran bagi kursus latihan pembangunan eProfiling Pengajar TVET
24 – 28 Feb 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran (PPK) & Latihan Semula (Reskilling) Pengajar TVET Bil. 2/2020
13 Feb 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan CIAST Bil. 1/2020
18 Feb 2020

PROGRAM PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN (PPK)

PERMOHONAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU BAGI KURSUS VTO DAN DKM + VTO SESI AMBILAN MEI 2020
24 JAN – 25 FEB 2020
GOTONG ROYONG PERDANA PELAJAR ASRAMA CIAST
1 FEB 2020
MESYUARAT PEPERIKSAAN DAN PERSIJILAN (MJPP) KHAS BIL 1/2020
10 FEB 2020
MESYUARAT PENGURUSAN CSC BIL 1/2020
25 FEBRUARI 2020
SEMINAR KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI & NILAI SPIRITUAL DI ERA DIGITAL
26 FEBRUARI 2020

PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL KEMAHIRAN (SPD)

Taklimat LSI/PKI 2020 Kepada Calon JPK & CIAST
17 FEB 2020
BASIC TRAINING METHODOLOGY FOR INSTRUCTOR
10-14 FEB 2020

KURSUS BULAN INI

INDUKSI SLDN KHAS MPS ACADEMY (SLDN_RS)
Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) (Customised)
07/02/2020 - 07/02/2020

INDUKSI SLDN KHAS McDonalds Malaysia Siri 4 (SLDN_RS)
Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) (Customised)
10/02/2020 - 10/02/2020

INDUKSI SLDN KHAS SG ACADEMY (SLDN_RS)
Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) (Customised)
13/02/2020 - 13/02/2020

INDUKSI SLDN KHAS KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (SLDN_RS)
Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) (Customised)
13/02/2020 - 13/02/2020

INDUKSI SLDN KHAS UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (SLDN_RS)
Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) (Customised)
14/02/2020 - 14/02/2020

DEVELOPMENT OF WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) (MODULAR)
Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK) (Modular)
17/02/2020 - 21/02/2020

Elearning Content Development (Modular)
Program Pembelajaran Elektronik & Multimedia (PEM) (ICT)
18/02/2020 - 19/02/2020

INTERACTIVE CLASSROOM TECHNOLOGY SOLUTION SIRI 1(RS)
Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK) (Metodologi Vokasional)
19/02/2020 - 19/02/2020

Adobe Photoshop (Modular)
Program Pembelajaran Elektronik & Multimedia (PEM) (ICT)
26/02/2020 - 27/02/2020