Text Size
         |  BM | ENG  |
Khamis, 27 April 2017
Khamis, 30 Rejab 1438


Permohonan pakar yang melibatkan sub sektor 10.6 :Kesihatan dan Perkhidmatan Penjagaan Diri/Alternatif Terapi dan 10.8: Perubatan Tradisional telah DIBEKUKAN sementara selaras dengan permintaan daripada Bahagian Perubatan Tradisional &Komplimentari, Kementerian Kesihatan Malaysia.