Text Size
         |  BM | ENG  |
Jumaat, 24 February 2017
Jumaat, 27 Jamadil-Awwal 1438

PERMOHONAN DIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA (DPIN)

  1. Daftar NOSS (versi 11hb Oktober 2016) 
  2. Slaid DPIN 
  3. Syarat DPIN 
  4. Cop Personel Lantikan JPK

**Sekiranya terdapat error untuk membuka fail di MS Powerpoint, sila klik YES untuk membuka fail tersebut.

Senarai Borang-borang berkaitan adalah seperti berikut (klik pada nama borang untuk muat turun) :
1. BORANG PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN PAKAR
 – [Pindaan 01 Feb 2016]
 
Untuk permohonan Personel Baru, Tambah PerakuanPembaharuan, Tambah Program atau  Pindaan Profil
2. BORANG PENDAFTARAN FASILITATOR BERTAULIAH (FB)
 – [Pindaan 01 Feb 2016]
Untuk permohonan Fasilitator Bertauliah sahaja

 

PENGENALAN DIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA (DPIN)

Apa itu DPIN?
DPIN adalah satu kumpulan data yang mendaftarkan Personal yang mempunyai kepakaran dan kemahiran di dalam National Occupational Skills Standard (NOSS). Melalui DPIN, Pakar akan didaftarkan dalam SALAH SATU kategori sahaja iaitu samada sebagai Pakar Industri (PIND) atau Pakar Pengajar (PAJAR). 

 Direktori ini diselaras oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 
Kriteria umum untuk mendaftar:
 

  1. Warganegara
  2. Pengalaman kerja /mengajar dalam bidang kemahiran/kepakaran yang sama melebihi 10 tahun
(rujuk Daftar NOSS untuk mengetahui senarai sektor dan sub sektor berkaitan bidang kemahiran/kepakaran pemohon)
 
Kriteria khusus PIND dan PAJAR :

 
PIND
Memenuhi sekurang-kurangnya satu daripada kriteria berikut;
i.   Mendapat pengesahan/ pengiktirafan sebagai Pakar Rujuk
ii.  Pernah mereka sesuatu produk/ perkhidmatan bernilai komersial.
iii.  Diiktiraf Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan Malaysia
v.  Diiktiraf oleh agensi kerajaan  tertentu;
vi. Diperaku oleh Badan Penguatkuasa; atau
v.  Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran/ rekacipta (kebangsaan / antarabangsa)
 
PAJAR
Memenuhi sekurang-kurangnya satu daripada kriteria berikut;
i.   Memiliki SKM ≥ T3 (kecuali I-031-3/4/5 & T-010-3);
ii.  Diiktiraf Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan Malaysia
iii.  Memiliki Lesen dari Badan Pelesenan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
iv.  Diiktiraf oleh agensi kerajaan tertentu;
v.  Diperakukan oleh badan Penguatkuasa tertentu; atau
vi. Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran / rekacipta ( kebangsaan / antarabangsa)

 
Setelah didaftarkan sebagai PIND / PAJAR, JPK mempelawa tuan/puan untuk membantu Jabatan di dalam pelaksanaan latihan kemahiran dengan menjadi Personel Lantikan JPK. Pakar yang memenuhi syarat tambahan layak memohon untuk diperaku sebagai ;