Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440

PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV) SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA (SPKM)

Panduan dan Syarat Permohonan Perakuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) telah diluluskan bagi mengantikan Panduan Permohonan Pendaftaran Direktori Pakar Industri Negara (DPIN).
 
Panduan ini berkuatkuasa pada 05 November 2018 dan dengan berkuat kuasanya panduan ini, maka panduan yang terdahulu adalah terbatal.


 

STRUKTUR PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV) SPKM

Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) adalah individu yang diperaku oleh Ketua Pengarah untuk menjalankan Penilaian dan Verifikasi Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).
 •  
 • Pengalaman kerja /mengajar dalam bidang kemahiran/kepakaran yang sama melebihi 10 tahun
(rujuk Daftar NOSS untuk mengetahui senarai sektor dan sub sektor berkaitan bidang kemahiran/kepakaran pemohon)

Setelah memenuhi syarat umum personel dikehendaki memenuhi syarat khusus mengikut perakuan dimohon.


        2.  Kriteria khusus Personel Lantikan JPK

            Personel yang memenuhi syarat akan diperakukan dalam SALAH SATU kategori utama sahaja iaitu samada PIND atau PAJAR di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)

 
Rajah 1: Asas Penilaian, Kaedah Persijilan dan Persijilan dalam SPKM
 
PPV berperanan sebagai personel penilaian dan verifikasi luaran yang bertanggungjawab dalam jaminan mutu pelaksanaan SPKM. PPV boleh diperaku di kalangan personel yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan berpengalaman luas dalam bidang dimohon. Terdiri daripada;
 
 1. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;
 2. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;
 3. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 4. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 
Rajah 2: Struktur Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) SPKM bagi tiga kaedah persijilan 

 

SYARAT PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV)

Syarat dan kelayakan personel adalah tertakluk kepada Panduan dan Syarat Permohonan Perakuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) yang sedang berkuat kuasa.
 
Berikut merupakan syarat mengikut perakuan;
 
PPL-SLaPB
1. Warganegara Malaysia;
2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;
3. Lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB;
4. Lulus Kursus Induksi PPL;dan
5. Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi bidang yang ingin dimohon;
 
 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam bidang yang dimohon
 2. DKM  - sekurang-kurangnya DKM/ Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon
 3. DLKM - sekurang-kurangnya DLKM/ Ijazah yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon

 

 

 

 

 

 

PPL-SLaPB (I-031-3, I-031-4, I-031-5)
1. Warganegara Malaysia;
2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;
3. Lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB;
4. Lulus Kursus Induksi PPL;dan
5. Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi bidang yang ingin dimohon;
 
 1. SKM 3 - I-031-3
 2. DKM  - I-031-4
 3. DLKM - I-031-5
6. Pemohon yang memohon program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM) hendaklah memenuhi syarat tambahan berikut ;
 
 1. Vocational Training Operation (VTO). Salah satu kelayakan berikut;
  • mempunyai pengalaman mengajar program VTO melebihi 2 tahun atau
  • mengajar mana-mana bidang kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun.
 
 1. Vocational Education & Training Implementation (VTE). Salah satu kelayakan berikut ;
  • mempunyai pengalaman mengajar program VTE melebihi 2 tahun atau
  • menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun
 
 1. Vocational Education & Training Management (VTM). Salah satu kelayakan berikut ;
  • mempunyai pengalaman mengajar program VTM melebihi 2 tahun atau
  • menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPL-SLDN
1. Warganegara Malaysia;
2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;
3. Hadir Kursus Induksi SLDN;
4. Lulus Kursus Induksi PPL;dan
5. Memiliki kelayakan kemahiran berikut;
 
 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam bidang dimohon
 2. DKM  - sekurang-kurangnya DKM/ Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon
 3. DLKM - Sekurang-kurangnya DLKM/ Ijazah yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon
   
NOTA:
Tiada perakuan PPL-SLDN bagi program berikut:
 1. Program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM)
 2. Program berkaitan Pemandu Pelancong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP-PPT
1. Warganegara Malaysia;
2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;
3. Lulus Kursus Induksi PP-PPT;
4. Memiliki kelayakan kemahiran berikut;
 
 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam program yang dimohon
 2. DKM  - Sekurang-kurangnya DKM dalam program yang dimohon 
 3. DLKM - Sekurang-kurangnya DLKM dalam program yang dimohon
5. Berada pada peringkat penyeliaan/ pengurusan/ professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5

 

 

 

 

 

 

PPL-PPT*
1. Warganegara Malaysia;
2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;
3. Telah diperaku dan masih sah tempoh perakuan sebagai PP-PPT
4. Mempunyai pengalaman sebagai PP-PPT ≥ 2 tahun
5. Telah membuat penilaian portfolio PPT ≥ 30 portfolio
6. Berada pada peringkat penyeliaan / pengurusan /professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5
   
NOTA:
Tiada perakuan PPL-PPT bagi program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM)

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR PERMOHONAN


Semua urusan Permohonan Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) (Personel Baru, Tambah Jawatan, Tambah Program dan Pembaharuan) hendaklah dibuat secara ATAS TALIAN melalui URL https://www.skkm.gov.my/ dan memuat naik dokumen seperti jadual di bawah dalam format PDF mengikut jenis jawatan yang dimohon.


PERSONAL BARU
 

BIL DOKUMEN SOKONGAN PERSONAL BARU DPIN PPL-SLaPB PPT PPL-PLV PPL-SLDN
1. Kad Pengenalan
2. Surat Pengesahan Majikan -Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon
 
3. Sijil Induksi PP-PPD-PPB    
4. Sijil Induksi PPL    
5. Sijil Induksi PP-PPT      
6. Sijil Induksi SLDN      
7. SKM / DKM / DLKM / DPV / DLPV atauKelayakan Kemahiran lain yang berkaitan
8. SKM program VTO / VTE / VTM atau sijil teknik mengajar yang diluluskan Ketua Pengarah      
9. Sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan
10. Bukti Pengalaman mengajar kemahiran (untuk VTO) atau bukti pengalaman menyelia dan mengurus kemahiran (untuk VTE/VTM)      
11. Bukti pencapaian / pengiktirafan /anugerah / projek kemahiran /pertandingan /perlesenan / badan professional
12. Borang kebenaran majikan penglibatan dengan aktiviti JPK  (Borang BPKM/CIAST-B001/10-2018)      
13. Resume (tidak lebih dari 2 muka surat)

 

TAMBAH JAWATAN

BIL DOKUMEN SOKONGAN TAMBAH JAWATAN DPIN PPL-SLaPB PPT PPL-PLV PPL-SLDN PPL-PPT
1. Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon
 
2. Sijil Induksi PP-PPD-PPB      
3. Sijil Induksi PPL      
4. Sijil Induksi PP-PPT      
5. Sijil Induksi SLDN        
6. SKM / DKM / DLKM / DPV / DLPV atauKelayakan Kemahiran lain yang berkaitan
7. SKM program VTO / VTE / VTM atau sijil teknik mengajar yang diluluskan Ketua Pengarah        
8. Bukti Pengalaman mengajar kemahiran (untuk VTO) atau bukti pengalaman menyelia dan mengurus kemahiran (untuk VTE/VTM)        
9. Borang kebenaran majikan penglibatan dengan aktiviti JPK
10. Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2 tahun        
11. Bukti pengalaman mengajar bidang kemahiran ≥ 5 tahun        
12. Salinan bukti penugasan PPT sekurang-kurangnya 30 portfolio        


 
PEMBAHARUAN JAWATAN

BIL DOKUMEN SOKONGAN PEMBAHARUAN JAWATAN DPIN PPL-SLaPB PPT PPL-PLV PPL-SLDN PPL-PPT
1. Sijil Induksi PP-PPD-PPB      
2. Sijil Induksi PPL      
3. Sijil Induksi PP-PPT      
4. Sijil Induksi SLDN        
5. SKM / DKM / DLKM / DPV / DLPV atauKelayakan Kemahiran lain yang berkaitan
6. SKM program VTO / VTE / VTM atau sijil teknik mengajar yang diluluskan Ketua Pengarah        
7. Bukti Pengalaman mengajar kemahiran (untuk VTO) atau bukti pengalaman menyelia dan mengurus kemahiran (untuk VTE/VTM)        
8. Borang kebenaran majikan penglibatan dengan aktiviti JPKTAMBAH PROGRAM

BIL DOKUMEN SOKONGAN TAMBAH PROGRAM DPIN PPL-SLaPB PPT PPL-PLV PPL-SLDN PPL-PPT
1. Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon
 
2. Sijil Induksi PP-PPD-PPB      
3. Sijil Induksi PPL      
4. Sijil Induksi PP-PPT      
5. Sijil Induksi SLDN        
6. SKM / DKM / DLKM / DPV / DLPV atau Kelayakan Kemahiran lain yang berkaitan
7. SKM program VTO / VTE / VTM atau sijil teknik mengajar yang diluluskan Ketua Pengarah        
8. Bukti Pengalaman mengajar kemahiran (untuk  VTO) atau bukti pengalaman menyelia dan mengurus kemahiran (untuk VTE/VTM)        
9. Borang kebenaran majikan penglibatan dengan aktiviti JPK
10. Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2  tahun        
11. Bukti pengalaman mengajar bidang kemahiran ≥ 5 tahun        
12. Salinan bukti penugasan PPT sekurang-kurangnya 30 portfolio        FASILITATOR BERTAULIAH

BIL DOKUMEN SOKONGAN FASILITATOR BERTAULIAH FB WIM FB DESCUM FB SOALAN CUDBAS LEADER
1. Bukti pengalaman 5 tahun dalam bidang yang dipohon
 
2. Sijil Induksi PP-PPD-PPB
3. Sijil Fasilitator WIM      
4. Sijil Fasilitator DESCUM      
5. Sijil Fasilitator Pembangunan Soalan Pembangunan Kemahiran      
6. Sijil CUDBAS Leader      
7. Borang kebenaran majikan penglibatan dengan aktiviti JPK
Perlu diberi perhatian bahawa, hanya satu program NOSS boleh dipilih dalam satu-satu permohonan. Oleh itu, sekiranya personel memohon untuk diperaku lebih dari satu program NOSS maka bilangan permohonan juga perlu mengikut bilangan program yang dimohon. Contohnya personel memohon pembaharuan untuk program NOSS bagi SKM 1, SKM 2 dan SKM 3 maka permohonan perlu dibuat sebanyak tiga (3) kali untuk setiap program tersebut.
 
SEMAKAN DAN PERTANYAAN

 1. Sebarang masalah dan pertanyaan berkaitan SKKM boleh email ke helpdesk  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 2. Pertanyaan berkaitan dengan isu DPIN secara amnya boleh email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Direktori ini diselaras oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 

No Tel

e-Mel

03-5543 8200 sambungan 8308 / 8309 / 8314 / 8315 / 8301

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
Permohonan DPIN boleh dihantar ke alamat :-
 
Unit Pentauliahan Personel Dan Pakar – UPP&P
Program Kelayakan Kekompetenan (KK)

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),
Peti Surat 7012,
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19,
40900 Shah Alam,
Selangor.
 
TALIAN :

TEL    : 03 - 5543 8200
FAKS : 03 - 5543 8388