Text Size
         |  BM | ENG  |
Isnin, 22 October 2018
Isnin, 11 Safar 1440
 

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/03/2018

 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)


 
 
 Tajuk Perolehan Terus    : 
PEROLEHAN TERUS  KERJA–KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM,
SELANGOR

                               
 
TARIKH NOTIS                  : 25 JANUARI 2018
 
TARIKH TUTUP                : 31 JANUARI 2018
 
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran     : 
 Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J


(Pegawai Untuk Dihubungi :
En. Zainuddin 019-3422862 )
 
                                                                         Tarikh Lawatan Tapak      : 29 JANUARI 2018
                                                                         Waktu Lawatan Tapak      : 10:00 pagi
                                                                         Lokasi Lawatan Tapak     :
 LIF LOBBY BLOK J
 Hanya nama pemilik syarikat yang tertera di dalam SSM sahaja yang dibenarkan hadir. Sekiranya menghantar wakil, syarikat perlu mengemukakan SURAT PERWAKILAN KUASA dari syarikat.
 
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini) ATAU Surat Perwakilan Kuasa
ii. Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)
 

 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/03/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.