Text Size
         |  BM | ENG  |
Isnin, 22 October 2018
Isnin, 11 Safar 1440


 
NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/04/2018
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)

 
PEROLEHAN TERUS BAGI PERKHIDMATAN MEMOTONG POKOK DI SEKITAR KAWASAN CIAST SHAH ALAM

Tajuk Perolehan Terus     :  

 
TARIKH NOTIS                   : 6 Februari 2018
 
TARIKH TUTUP                 : 12 Februari 2019
Masa Tutup                          : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran      :

Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J
 
 
 
Tarikh Lawatan Tapak      : 8 Februari 2018
Waktu Lawatan Tapak      : 10:00 PAGI
Lokasi Lawatan Tapak     : LIF LOBBY BLOK J
Pertanyaan                          : En. Halili 03-55438305
 
Hanya nama pemilik syarikat yang tertera di dalam SSM sahaja yang dibenarkan hadir. Sekiranya menghantar wakil, syarikat perlu mengemukakan SURAT PERWAKILAN KUASA dari syarikat.
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini) ATAU Surat Perwakilan Kuasa
 
Dokumen Skop Kerja dan Surat Perwakilan Kuasa boleh didapati dari laman web www.ciast.gov.my

 
 

 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/04/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.