Text Size
         |  BM | ENG  |
Selasa, 25 September 2018
Selasa, 14 Muharram 1440

PERMOHONAN PPKSPP

Untuk makluman, bermula 4 September 2018 semua urusan permohonan Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan JPK atau ringkasannya PPKSPP adalah dibuat secara ATAS TALIAN melalui URL https://www.skkm.gov.my. Panduan dan Manual Pengguna boleh merujuk kepada Manual Pengguna SKKM.

SYARAT DAN KELAYAKAN PPKSPP

Syarat dan kelayakan personel masih tertakluk kepada Panduan Dan Syarat Permohonan Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) Di Pusat Bertauliah  yang sedang berkuat kuasa.
 

PROSEDUR PERMOHONAN PPKSPP

Semua urusan Permohonan Personel (Personel Baru, Tambah Jawatan, Tambah Program dan Pembaharuan) hendaklah memuat naik bukti seperti jadual di bawah dalam format PDF mengikut jenis jawatan yang dimohon.
 
BIL DOKUMEN SOKONGAN PB PPB PPD PP
1. Salinan Kad Pengenalan
2. Salinan Sijil Induksi PP-PPD-PPB
3. Salinan SKM / DKM / DLKM / DPV / DLPV atauKelayakan Kemahiran lain yang berkaitan  
4. Salinan SKM program VTO / VTE / VTM atau sijil teknik mengajar yang diluluskan Ketua Pengarah    
5. Salinan sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan  
6. Surat lantikan & setuju terima lantikan di PB (jika telah berkhidmat di PB)
  Dokumen Tambahan Permohonan PP/PPD Program VTO/VTE/VTM :      
7. Salinan Sijil Pentauliahan Program VTO/VTE/VTM di PB berkaitan yang masih sah tempoh.  
8. Bukti Pengalaman mengajar kemahiran (untuk VTO) atau bukti pengalaman menyelia dan mengurus kemahiran (untuk VTE/VTM)  
 
 
BIL DOKUMEN SOKONGAN PB SLDN PPB-SLDN COACH P-SLDN
1. Salinan Kad Pengenalan/ Kad Identiti
2. Salinan Sijil Induksi SLDN
3. Bukti pengalaman menyelia    
4. Salinan sijil Kursus  NDTS Coach Training Programme / Kursus NDTS Trainer Training Programme     
5. Salinan SKM / DKM / DLKM atau kelayakan kemahiran berkaitan dengan bukti pengalaman mengajar kemahiran dalam program  berkaitan    
6. Bukti pengalaman kerja dalam bidang kemahiran berkaitan    
7. Surat lantikan & setuju terima lantikan di PB
8. Salinan sijil pentauliahan program di PB berkaitan
 
 
 
Perlu diberi perhatian bahawa, hanya satu program NOSS boleh dipilih dalam satu-satu permohonan. Oleh itu, sekiranya personel memohon untuk diperaku lebih dari satu program NOSS maka bilangan permohonan juga perlu mengikut bilangan program yang dimohon. Contohnya personel memohon pembaharuan untuk program NOSS bagi SKM 1, SKM 2 dan SKM 3 maka permohonan perlu dibuat sebanyak tiga (3) kali untuk setiap program tersebut.

SEMAKAN DAN PERTANYAAN

  1. Sebarang masalah dan pertanyaan berkaitan SKKM boleh email ke helpdesk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. Pertanyaan berkaitan dengan isu PPKSPP secara amnya boleh email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. Semakan status permohonan sebelum pelaksanaan SKKM masih boleh dibuat secara atas talian melalui Sistem Aplikasi eMaklumat Personel & Pakar di http://aplikasi.ciast.gov.my/emaklumat/index.php.