Text Size
         |  BM | ENG  |
Jumaat, 22 June 2018
Jumaat, 08 Syawwal 1439

LATAR BELAKANG PPKSPP

Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih / perantis di PB termasuk juga di Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional (PB SLDN).
Perakuan yang diberi melayakkan personel diperakukan secara sah sebagai personel pentauliahan di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) bagi program yang layak sahaja. Perakuan diberi adalah berdasarkan kelayakan yang dimiliki oleh personel dan program yang diluluskan adalah merujuk kepada National Occupational Skills Standard (NOSS) terkini yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun segala urusan perlantikan personel pentauliahan di PB bagi sesuatu program adalah tertakluk kepada Peraturan Pentauliahan PB yang sedang berkuat kuasa.
Personel pentauliahan PB adalah seperti berikut :

 1. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB);
 2. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD);
 3. Pegawai Penilai (PP);
 4. Pengurus Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional (PPB-SLDN);
 5. Coach (COACH); dan
 6. Pengajar SLDN (P-SLDN).


 

PROSEDUR PERMOHONAN PPKSPP

Untuk makluman semua urusan permohonan Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan JPK atau ringkasannya PPKSPP masih lagi dilaksanakan secara MANUAL sejak dari 16 Januari 2012. Permohonan PPKSPP boleh dibuat mengikut kategori permohonan perakuan dan permohonan pindaan seperti rajah di bawah.
Syarat dan prosedur permohonan hendaklah merujuk kepada
Panduan Dan Syarat Permohonan Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) Di Pusat Bertauliah  yang telah diluluskan dan mula berkuat kuasa  pada 1 Mac 2017.
 

Semua urusan permohonan PPKSPP hendaklah menggunakan borang berikut:

1.

Borang Permohonan PPKSPP
JPK/KK/PPKSPP/B(01)  – [Pindaan 24 Februari 2017]

Untuk permohonan Personel Baharu, Tambah Jawatan, Tambah Program atau Pembaharuan.

2.

Borang Permohonan Pindaan Maklumat Personel
JPK/KK/PPKSPP/B(02) –  [Pindaan 24 Februari 2017]

Untuk permohonan Pindaan Profil, Pindah PB, Batal Jawatan atau Berhenti Khidmat


Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan mengikut kategori jawatan dan jenis permohonan seperti di Lampiran Senarai Semak Permohonan PPKSPP    dan dokumen perlulah dihantar secara pos ke alamat berikut:

 
Pengarah
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),
Program Kelayakan Kekompetenan (KK),
Peti Surat 7012, Jalan Petani 19/1, Seksyen 19,
40900, Shah Alam, Selangor.
(u/p : Unit Perakuan Personel dan Pakar – UPP&P)

TEL     : 03- 5543 8200
FAX    : 03- 5543 8388
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PERHATIAN : Dokumen permohonan yang diterima adalah melalui penghantaran sama ada melalui pos atau serahan tangan sahaja.
 

SEMAKAN DAN PERTANYAAN

 1. Semakan status permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui Sistem Aplikasi eMaklumat Personel & Pakar di  http://aplikasi.ciast.gov.my/emaklumat/index.php.

  PERHATIAN: Maklumat keputusan PPKSPP dalam Sistem Aplikasi eMaklumat Personel & Pakar ini hanya terhad untuk keputusan permohonan bermula 26 Januari 2017 sahaja.

   
 2. Semakan bagi permohonan yang tiada dalam Sistem Aplikasi eMaklumat Personel & Pakar boleh dibuat dengan menghubungi pegawai bertanggungjawab melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Sebarang urusan pertanyaan dan semakan perlulah menggunakan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bagi melancarkan urusan perakuan personel.
 4. Manakala urusan permohonan dan penghantaran dokumen adalah tidak dibenarkan melalui e-mail kecuali mendapat arahan daripada pegawai berkaitan.

MAKLUMBALAS PERSONEL

 1. Semua personel diwajibkan untuk memberi maklumbalas kepada JPK dengan melengkapkan soal-selidik setelah menerima keputusan PPKSPP.
 2. Hanya personel yang lulus perakuan sahaja diwajibkan untuk melengkapkan Surat Aku Janji PPKSPP.
 3. Personel yang pernah memohon perakuan di PLK yang sedang dalam proses pentauliahan program hendaklah kemukakan dokumen berikut untuk permohonan pengeluaran surat PPKSPP setelah pentauliahan program di PB telah diluluskan :
 1. Surat rasmi permohonan pengeluaran Surat PPKSPP; dan
 2. Salinan Sijil Pentauliahan Program di PB berkaitan.