Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 14 November 2018
Rabu, 05 Rabi'ul-Awwal 1440
KENYATAAN TAWARAN
 
Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:
 
KETERANGAN TAWARAN :
SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN DOBI DI PUSAT
LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR
 
JENIS TAWARAN :
Terbuka
 
Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 23 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN DOMESTIK DOBI
 
 
TARIKH MULA TAWARAN :
31/10/2018
 
TARIKH TUTUP TAWARAN :
07/11/2018

TEMPOH SAH LAKU :
90
 
LOKALITI :
lokasi
 
Negeri:
SELANGOR

 
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.