Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membuat, Menghias, Menyadur, Dan Membekal Cokmar Di CIAST, Shah Alam, Selangor

SEBUTHARGA

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK,MEMBUAT, MENGHIAS, MENYADUR, DAN MEMBEKAL COKMAR DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka KOD BIDANG :

Kod

Bidang

Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
02 01 01 PERABOT,

PERALATAN

PEJABAT,

HIASAN

DALAMAN DAN

DOMESTIK

PERABOT,

KELENGKAPAN DAN

AKSESORI

PERABOT,PERABOT MAKMAL DAN

KELENGKAPAN BERASASKAN

KAYU/ROTAN/FABRIK/LOGAM/PLASTIK

TARIKH MULA TAWARAN : 23/09/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 01/10/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.