SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA (2) UNIT LIF DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN
DUA (2) UNIT LIF DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST),
SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 05 05 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN
KEJURUTERAAN DAN
KOMUNIKASI
MECHANISATION
SYSTEM (CONVEYOR,
LIFT DLL)

TARIKH MULA TAWARAN : 15/10/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 22/10/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong
perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan
tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus)
bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.