PENGIKTIRAFAN DPV

SOALAN LAZIM DPV
Saya merupakan graduan CIAST tahun 2004 dan mempunyai Diploma Pengajar Vokasional (DPV) di dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Mekatronik. Saya telah mendapat makluman daripada pihak CIAST bahawa semua pelatih DPV perlu membuat PPT bagi melayakkan mereka untuk menjadi Pegawai Penilai (PP) di pusat bertauliah. Persolannya, adakah pelatih yang mempunyai DPV sudah tidak setaraf dengan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)?
  • Pada 09 Disember 2019, YBrs. KPPK telah meluluskan permohonan CIAST supaya mempertimbang Kelayakan Diploma Pengajar Vokasional (DPV) dan Diploma Lanjutan PengajarVokasional (DLPV) Program Latihan Pengajar Kebangsaan (NITP) bagi tujuan sebagai Personel Pentauliahan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) (rujuk memo dan minit bebas CIAST 600-2/10 Jld 3. (31));
  • Sehubungan itu, Diploma Pengajar Vokasional (DPV) dan Diploma Lanjutan Pengajar Vokasional (DLPV) Program Latihan Pengajar Kebangsaan (NITP) layak digunakan untuk tujuan perakuan personel SPKM sebagai salah satu kelayakan yang diluluskan KPPK bagi perjawatan berikut;

i. Pegawai Penilai (PP) di pusat yang telah ditauliah JPK sebagai PB Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB);

ii. PegawaiPengesah Dalaman (PPD) di pusat yang telah ditauliah JPK sebagai PB Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB);

iii.Pengajar SLDN (P-SLDN) di pusat yang telah ditauliah JPK sebagai PB Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN);

iv. Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah (PPL-SLaPB);

v.  Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional (PPL-SLDN).

Sebelum ini semua pelatih DPV boleh mendapatkan DKM dengan memohon kepada pihak JPK dengan bayaran tertentu, tetapi sekarang ini, semua pelatih DPV perlu membuat PPT dengan bayaran RM 300 bagi setiap tahap
  • Sejak 30 April 1999 sehingga 11 Jan 2019, JPK melalui Garis Panduan Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Pengiktirafan Khas tahun 2009 (Pindaan Julai 2014) telah memberi DPV NITP keluaran CIAST ini nilai taraf yang sama dengan Persijilan Kemahiran Malaysia bagi 19 bidang Kesetaraan kepada mana-mana kelayakan kemahiran yang dikeluarkan oleh mana-mana badan atau organisasi di dalam dan di luar Malaysia sebagai setaraf dengan Sijil yang dianugerahkan di bawah seksyen 34 adalah tertakluk Seksyen 36 Pengiktirafan Kelayakan Kemahiran Lain Akta 652;
  • Kelulusan kesetaraan adalah di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Penilaian dan Pengiktirafan sebelum diluluskan oleh Fee bagi memohon kesetaraan ini adalah RM300;
  • Garis Panduan Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Pengiktirafan Khas bertarikh 2009 (Pindaan: 12 Januari 2019) telah memansuhkan Jadual 2A: Kelayakan yang diberi nilai taraf yang sama dengan Persijilan Kemahiran Malaysia-Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Program Latihan Pengajar Kebangsaan (NITP), CIAST. Kesan daripada pemansuhan Jadual 2A menyebabkan jadual kesetaraan ini tidak lagi wujud dan tidak boleh digunakan sebagai rujukan mana-mana kelayakan kemahiran yang diluluskan oleh Ketua;
  • Sekiranya personel yang memiliki Kelayakan Diploma Pengajar Vokasional (DPV) dan Diploma Lanjutan Pengajar Vokasional (DLPV) Program Latihan Pengajar Kebangsaan (NITP) ingin memohon DKM boleh merujuk kepada Panduan Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) JPK tahun 2014 melalui portal http://www.dsd.gov.my.
Adakah ini menunjukkan DPV tidak lagi relevan untuk digunapakai untuk ditauliahkan sebagai Pegawai Penilai di pusat bertauliah?

Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Program LatihanPengajar Kebangsaan (NITP), CIAST masih lagi relevan, graduan keluaran CIAST harus berusaha untuk mempamerkan kemampuan untuk bersaing dan relevan dengan graduan diploma daripada institusi lain.