CUDBAS

SOALAN LAZIM CUDBAS
Apakah itu CUDBAS

CUDBAS (Curriculum Development Based on Vacational Ability) merupakan salah satu kaedah pembangunan kurikulum yang berasaskan kemahiran. CUDBAS membantu organisasi untuk mengenalpasti dan memperkemas proses kerja, mengurangkan kos latihan, dan meningkatkan kualiti kepakaran pekerja serta mengurangkan pembaziran pengeluaran yang disebabkan oleh kesilapan manusia. Ianya akan memberikan perspektif yang lebih jelas berkenaan pengetahuan, kecekapan dan sikap pekerja.

Apakah yang terkandung di dalam Kursus Pembangunan Asas CUDBAS

Para peserta akan diberikan pendedahan mengenai kaedah membangunkan kurikulum latihan yang melibatkan empat peringkat, iaitu CUDBAS Chart, Short Term Training Schedule, Ability Mapdan Education Plan.

Bagaimanakah untuk menjadi seorang CUDBAS Leader

Peserta perlu menghadiri Kursus Pembangunan Asas CUDBAScompany support, menghadiri kursus fasilitator CUDBAS, mengendalikan kursus Pembangunan Asas CUDBAS dan membentangkan kertas kerja di seminar CUDBAS.

Bagaiamana untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan dengan Kursus Pembangunan Asas CUDBAS ?

Sila hubungi Unit Pembangunan Manual Latihan (UPML)  di talian 03-5543 8200 samb. 8266/8262/8265/8267/8261/8299/8263/8263