LSI

SOALAN LAZIM LSI
Siapakah yang layak memohon program LSI?
  • Pengajar TVET dari Institusi Latihan Awam (ILA) yang telah mendaftar dengan sistem TVET Instructor eProfiling System (TiPS).
Apakah syarat kelayakan mohon LSI?
  • Bebas daripada tindakan tatatertib;
  • Penempatan LSI yang dipohon perlu merangkumi komponen kompetensi Vokasional/Profesional atau Pedagogi/Sosial atau Pengurusan/Sokongan bagi bidang-bidang yang didaftarkan di dalam sistem TiPS;
  • Mendapat sokongan dan pelepasan daripada Ketua Jabatan/Pengarah ILA masing-masing;
  • Mendapat persetujuan bertulis dari Firma LSI sebelum membuat permohonan LSI;
  • Memenuhi prasyarat atau prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Firma seperti CIDB, Suruhanjaya Tenaga, Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Kementerian Kesihatan jika berkaitan dan semua perbelanjaan adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.
Bolehkah saya memohon LSI untuk kali kedua pada tahun semasa?

Tidak boleh. Permohonan hanya boleh dibuat SEKALI sahaja dalam tahun semasa di penempatan yang sama.

Saya telah mengikuti program LSI pada tahun semasa. Bolehkah saya memohon untuk mengikuti program LSI pada tahun hadapan?

Boleh. Pengajar TVET layak memohon program LSI setiap tahun.

Berapa lama tempoh LSI?

Tempoh LSI adalah di antara 1 hingga 13 minggu (minimum 5 hari dan maksimum 89 hari, termasuk hujung minggu dan cuti umum) dan boleh dilaksanakan secara berfasa (maksimum 3 fasa sahaja dalam tahun semasa).  Permohonan secara berfasa hendaklah dibuat SEKALI sahaja dalam tahun semasa di penempatan yang sama.

Bagaimanakah cara untuk saya memohon LSI?

Pengajar TVET yang berminat hendaklah mebuat permohonan melalui sistem TiPS di capaian https://eprofiling.ciast.gov.my

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan penempatan LSI?

Pengajar TVET hendaklah mencari firma yang bersesuaian dengan bidang kemahiran yang didaftarkan di dalam sistem TiPS dan mendapatkan persetujuan daripada pihak firma secara bertulis sebelum mengemukakan permohonan.

Apakah jenis firma yang boleh saya mohon sebagai penempatan LSI?

Firma yang layak dijadikan sebagai penempatan LSI adalah industri berstatus Berhad, Sdn. Bhd., Enterprise, Agensi Awam (Persekutuan), Agensi Awam (Negeri), Badan Berkanun, NGO, Persatuan dan Koperasi.

Adakah saya mendapat sebarang perlindungan sepanjang saya menjalani LSI?

Ya. Perlindungan kemalangan yang disediakan oleh CIAST adalah takaful berkelompok (Group Personal Accident) yang bertujuan melindungi PDL sepanjang tempoh LSI.

Bagaimana untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan dengan program Latihan Sangkutan Industri (LSI)?

Sila hubungi Unit LSI di talian 03-5543 8200 samb. 8348/8349/8395/8223 atau emelkan pertanyaan anda kepada lsi@ciast.gov.my. Maklumat lanjut boleh didapati di PANDUAN PROGRAM LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI  (LSI) BAGI PENGAJAR KEMAHIRAN INSTITUSI LATIHAN AWAM – EDISI 2020.