SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER/CATRIDGE CIAST

SEBUTHARGA

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER/CATRIDGE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang sub
Bidang
PECAHAN SUB BIDANG
02 06 01 PERABOT,
PERALATAN
PEJABAT, HIASAN
DALAMAN DAN
DOMESTIK
BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS)

TARIKH MULA TAWARAN : 24/01/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 31/01/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi Negeri SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.