TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGGANTI DAN MENGUJILARI SWITCH, CORE SWITCH DAN BACKBONE BAGI MENAIKTARAF PRASARANA INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGGANTI DAN MENGUJILARI SWITCH, CORE SWITCH DAN BACKBONE BAGI
MENAIKTARAF PRASARANA INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DI PUSAT LATIHAN
PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
21 01 05 ICT
(INFORMATION
COMMUNICATION
TECHNOLOGY)
PERALATAN
DAN
KELENGKAPAN
KOMPUTER,
PERKAKASAN
DAN
KOMPONEN
TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY
PRODUCT,INFRASTRUCTURE, SERVICES
INCLUDING MAINTENANCE

TARIKH MULA TAWARAN : 16/05/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/06/2019

TEMPOH SAH LAKU : 120

LOKALITI :
Semua Negeri

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat:

Perihal Tarikh/Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
TAKLIMAT TENDER BAGI MEMBEKAL,
MENGHANTAR, MEMASANG,
MENGGANTI DAN MENGUJILARI
SWITCH, CORE SWITCH DAN BACKBONE
BAGI MENAIKTARAF PRASARANA
INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DI CIAST,
SHAH ALAM
27/05/2019
10:00 AM
BILIK
KULIAH 12,
BLOK C,
PUSAT
LATIHAN
PENGAJAR
DAN
KEMAHIRAN
LANJUTAN
(CIAST),
JALAN
PETANI 19/1,
SEKSYEN 19,
PETALING,
40900 SHAH
ALAM,
SELANGOR
PN ROZAIDA
BT
ZAINON@MD.
ALI
99

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.