PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GENSET BLOK C DAN KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/02/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
1) CIDB G1 / ME / E11 – Kerja Am Elektrik ATAU E32 – Janakuasa Voltan Rendah
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus       :

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GENSET BLOK C DAN KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

TARIKH NOTIS                     : 17 FEBRUARI 2020

TARIKH TUTUP                    : 21 FEBRUARI 2020

Masa Tutup                             : 12.00 tengahari

Tempat Penghantaran        : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor.

Tarikh Lawatan Tapak        : 19 FEBRUARI 2020

Waktu Lawatan Tapak         : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak        : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                              : ZAINUDIN BIN ZUBIR

Telefon                                      : 019-3422861

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/02/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

MUAT NAIK