SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENGINAPAN, MAJLIS PERASMIAN DAN MAJLIS PENUTUP PROGRAM MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (MTCP) 2020 DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR.

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN
PENGINAPAN, MAJLIS PERASMIAN DAN MAJLIS PENUTUP PROGRAM MALAYSIAN
TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (MTCP) 2020 DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR
DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
04 01 03 MAKANAN,
MINUMAN DAN
BAHAN MENTAH
MAKANAN, MINUMAN DAN
BAHAN MENTAH
KERING/BASAH
MAKANAN BERMASAK
ISLAM
22 25 01 PERKHIDMATAN HOTEL, RUMAH TUMPANGAN
DAN PUSAT LATIHAN
HOTEL/RESORT

TARIKH MULA TAWARAN : 20/02/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 27/02/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.