SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KURSUS GEOMETRICAL AND TOLERANCE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KURSUS
GEOMETRICAL AND TOLERANCE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN
LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
04 01 03 MAKANAN,
MINUMAN DAN
BAHAN MENTAH
MAKANAN, MINUMAN DAN
BAHAN MENTAH
KERING/BASAH
MAKANAN BERMASAK
ISLAM
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT
LATIHAN,TENAGA
PENGAJAR DAN
MODERATOR/NEGOTIATOR
22 25 01 PERKHIDMATAN HOTEL, RUMAH TUMPANGAN
DAN PUSAT LATIHAN
HOTEL/RESORT

TARIKH MULA TAWARAN : 05/03/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 09/03/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Lokasi :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.