PEROLEHAN TERUS  BAGI PENYELENGGARAAN KAMPUS SATELIT CIAST CAWANGAN ILP KEPALA BATAS, PULAU PINANG

PEROLEHAN TERUS Uncategorized

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/05/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B04 @ B24
  • ATAU Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori E. Pengkhususan E04
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.

Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Seberang Perai Utar

Tajuk Perolehan Terus     :  PEROLEHAN TERUS  BAGI PENYELENGGARAAN KAMPUS SATELIT CIAST CAWANGAN ILP KEPALA BATAS, PULAU PINANG

TARIKH NOTIS                    : 16 MAC 2020

 TARIKH TUTUP                  : 24 MAC 2020

Masa Tutup                            : 12.00 Tengahari

Tempat Penghantaran       : emailkan semua dokumen berkaitan ke; mjafri@ciast.gov.my

Tarikh Lawatan Tapak       : 20 MAC 2020

Waktu Lawatan Tapak       : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak       : Pejabat CSC ILP Kepala Batas

Pertanyaan                             : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                    : 03-55438305

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/05/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

MUAT NAIK