Perolehan Terus Bagi Penyelenggaraan Fizikal CSC ILP Kepala Batas, Pulau Pinang

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/09/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B24 ATAU
  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori E. Pengkhususan E04
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Seberang Perai Utara

Tajuk Perolehan Terus         :PEROLEHAN TERUS  BAGI PENYELENGGARAAN FIZIKAL, CSC ILP KEPALA BATAS, PULAU PINANG

TARIKH NOTIS                      : 1 JUN 2020

 TARIKH TUTUP                     : 9 JUN 2020

Masa Tutup                            : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran          :emailkan semua dokumen berkaitan ke; mjafri@ciast.gov.my 

Tarikh Lawatan Tapak          : 3 JUN 2020

Waktu Lawatan Tapak          : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : PEJABAT CSC ILP KEPALA BATAS

Pertanyaan                             : SARIZAN BIN SAAIDON

Telefon                                    : 04-5742399 

 

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/09/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

SKOP KERJA

DOKUMEN PEROLEHAN