SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELIAAN ELEKTRIKAL BERJADUAL BAGI PEPASANGAN ELEKTRIK DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELIAAN ELEKTRIKAL BERJADUAL BAGI PEPASANGAN ELEKTRIK DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 05 03 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN
KEJURUTERAAN DAN
KOMUNIKASI
PERKAKAS/SISTEM
ELEKTRIK

TARIKH MULA TAWARAN : 16/06/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 22/06/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Lokasi :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan
dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia :Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.