SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KIT LAWATAN,BUKU NOTA BAHAN BAHAN PROMOSI BAGI TUJUAN LATIHAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KIT LAWATAN,BUKU NOTA BAHAN BAHAN PROMOSI BAGI TUJUAN LATIHAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
03 02 01 SUKAN, REKREASI DAN ALAT MUZIK (PERALATAN,
BEKALAN DAN AKSESORI SUKAN DAN REKREASI)
CENDERAMATA DAN HADIAH CENDERAMATA DAN
HADIAH
22 16 01 PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS
KEPADA SYARIKAT 100%
BUMIPUTERA)
MENCETAK BUKU,
MAJALAH, LAPORAN
AKHBAR
22 16 15 PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS
KEPADA SYARIKAT 100%
BUMIPUTERA)
REKABENTUK
PERCETAKAN (PRINTING
DESIGN)

TARIKH MULA TAWARAN : 18/06/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 26/06/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.