SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGARA, MEMBAIKI MESIN DAN PERALATAN LATIHAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR.

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGARA,
MEMBAIKI MESIN DAN PERALATAN LATIHAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 05 04 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN
KEJURUTERAAN DAN
KOMUNIKASI
MESIN DAN
PERALATAN WOKSYOP

TARIKH MULA TAWARAN : 18/06/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 02/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Negeri
SELANGOR

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat:

Perihal Tarikh /Masa Lokasi Pegawai
Penyelaras
Kehadiran
Maksima
SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN
MENYELENGGARA, MEMBAIKI MESIN
DAN PERALATAN LATIHAN DI PUSAT
LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN
LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM,
SELANGOR
25/06/2020
10:00 AM
BILIK KULIAH
12, BLOK C,
PUSAT LATIHAN
PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN
LANJUTAN
(CIAST),
JALAN PETANI
19/1,
SEKSYEN 19,
PETALING,
40900 SHAH ALAM,
SELANGOR
RAZLINA
BANU
BINTI
ABDUL
RAHIM
20

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.