SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN GUNA HABIS DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR
BAHAN GUNA HABIS DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN
(CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
13 01 01 PERALATAN
KEJURUTERAAN DAN
MESIN
PENGELUARAN
PERALATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK
MESIN DAN
KELENGKAPAN BENGKEL
14 03 01 PERALATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK
KABEL, WAYAR ELEKTRIK
DAN AKSESORI
KABEL ELEKTRIK DAN
AKSESORI

TARIKH MULA TAWARAN : 25/06/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 06/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8%  (kosong
perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi  invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.