SEBUTHARGA PERKKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR DAN DI 14 KAMPUS SATELIT (CSC) BAGI TEMPOH 36 BULAN.

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA PERKKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR DAN DI 14 KAMPUS SATELIT (CSC) BAGI TEMPOH 36 BULAN.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 15 02 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN
PENGURUSAN
MESIN DAN PERALATAN
PEJABAT

TARIKH MULA TAWARAN : 06/07/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 13/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois
yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.