SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KURSUS EFFECTIVE ASSET INVENTORY PLANNING AND MANAGEMENT FOR AUTOMOBILE AFTER SALES SERVICE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN
KURSUS EFFECTIVE ASSET INVENTORY PLANNING AND MANAGEMENT FOR
AUTOMOBILE AFTER SALES SERVICE DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN
LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
04 01 03 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH MAKANAN, MINUMAN DAN
BAHAN MENTAH
KERING/BASAH
MAKANAN BERMASAK
ISLAM
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT
LATIHAN,TENAGA
PENGAJAR DAN
MODERATOR/NEGOTIATOR

TARIKH MULA TAWARAN : 14/07/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi:

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong
perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi  invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.