PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA PENYELENGGARAAN BILIK KULIAH BIJAKSANA, BILIK TIMBALAN PENGARAH CIAST SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/12/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Pengkhususan B24 Kerja Penyelenggaraan Bangunan
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus       : PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA PENYELENGGARAAN BILIK KULIAH BIJAKSANA, BILIK TIMBALAN PENGARAH CIAST SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.

TARIKH NOTIS                    : 27 JULAI 2020

TARIKH TUTUP                   : 17 OGOS 2020

Masa Tutup                            : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran       : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J,

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),

Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak        : 6 OGOS 2020

Waktu Lawatan Tapak        : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak        : LOBI LIF BLOK J

Pertanyaan                              : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                      : 018-6699752

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/12/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

Muat Turun :

Notis Perolehan Terus