Perolehan Terus Kerja-Kerja Penyelenggaraan Kerosakan Fizikal, Pemasangan Kabel Rangkaian Komputer Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di CSC Kolej Pertanian Bukit Tangga Kedah

PEROLEHAN TERUS

 NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/13/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Pengkhususan B24 Kerja Penyelenggaraan Bangunan @ E11 Kerja Am Elektrik @ E14 Kabel Rangkaian Komputer
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Kubang Pasu

 

Tajuk Perolehan Terus        : PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL, PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN KOMPUTER DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC KOLEJ PERTANIAN BUKIT TANGGA KEDAH

 

TARIKH NOTIS                     : 27 JULAI 2020

 

TARIKH TUTUP                    : 18 OGOS 2020

Masa Tutup                             : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran        : emailkan semua dokumen berkaitan ke; mfaisal.yusof@ciast.gov.my

Tarikh Lawatan Tapak        : 3 OGOS 2020

Waktu Lawatan Tapak        : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : PEJABAT CSC NATC BUKIT TANGGA

Pertanyaan                               : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                       : 018-6699752

 

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

 

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

 

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/13/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

 

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

DOKUMEN PEROLEHAN TERUS

SKOP KERJA