SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN

PENYELENGGARAAN PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 03 01 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN
ALAT HAWA DINGIN
ALAT HAWA DINGIN
(WINDOW/SPLIT/BERPUSAT)

TARIKH MULA TAWARAN : 07/10/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/10/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi :

Negeri
SELANGOR

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat:

Perihal Tarikh /Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
TAKLIMAT SEBUTHARGA BAGI
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN
PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN
PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN
(CIAST), SHAH ALAM SELANGOR
12/10/2020
11:15 AM
BILIK
MESYUARAT
PPL,
TINGKAT 2,
BLOK J,
CIAST,
PETALING,
40900 SHAH
ALAM,
SELANGOR
MOHD
FAISAL
BIN
YUSOF
10

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap
nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia :
Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.