PPKSPP

SOALAN LAZIM PPKSPP
Adakah pemegang diploma dan ijazah yang tidak memiliki SKM tetapi telah lulus kursus induksi PP-PPD-PPB serta memiliki sijil VTO (I-031-3) layak dilantik sebagai Pegawai Penilai (PP) atau Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3 di Pusat Bertauliah JPK?

i.   Mereka tidak layak dilantik sebagai PP/PPD bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3.

ii.  Bagi pemegang Diploma dan mempunyai dua (2) tahun pengalaman kerja bidang berkaitan layak untuk dilantik sebagai PP/PPD program SKM Tahap 4 sahaja

iii. Bagi  pemegang Ijazah dan mempunyai dua (2) tahun pengalaman kerja bidang berkaitan pula layak untuk dilantik sebagai PP/PPD program SKM Tahap 4 & 5 sahaja.

Sekiranya personel yang berkhidmat di PB belum memiliki SKM tetapi telah lulus kursus induksi PP-PPD-PPB dan memiliki sijil VTO (I-031-3) serta sedang mengambil SKM Tahap 3 secara PPT. Adakah personel tersebut layak untuk dilantik sebagai PPD atau PP di Pusat Bertauliah JPK?

i.  Mereka layak untuk dilantik sebagai PP/PPD bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3 secara bersyarat untuk tempoh 2 tahun.

ii.  Dalam tempoh 2 tahun  bersyarat PP/PPD dikehendaki melengkapkan SKM Tahap 3 secara PPT.

iii. Selepas tamat tempoh tersebut sekiranya PP/PPD belum lulus SKM Tahap 3 secara PPT, maka permohonan pembaharuan mereka akan gagal.

Bolehkah personel yang sama diberi surat perakuan (PPKSPP) bagi jawatan PP dan PPD secara serentak?

Ya, surat perakuan (PPKSPP) PP dan PPD boleh dikeluarkan secara serentak kepada personel yang memenuhi syarat dan kriteria lantikan. Walaubagaimana pun, pihak PB perlulah melantik seorang personel sahaja bagi satu jawatan dalam satu masa dan tertakluk kepada syarat dan peraturan pentauliahan yang ditetapkan oleh Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

Personel yang berkhidmat di PB SLDN secara sepenuh masa tidak memiliki sijil akademik atau SKM tetapi berpengalaman mengajar kemahiran melebihi 5 tahun dan telah menghadiri Kursus Latihan Pengajar SLDN adakah layak untuk dilantik sebagai Pengajar SLDN?

Personel tidak layak dilantik sebagai Pengajar SLDN kerana :

  1. Belum menghadiri Kursus Induksi SLDN
  2. Tidak memiliki sebarang kelayakan kemahiran yang berkaitan.

 

Adakah semua personel pentauliahan JPK diwajibkan memiliki Sijil Teknik Mengajar, VTO (I-031-3)?

Tidak semua personel pentauliahan JPK dikehendaki memiliki VTO. Berikut adalah personel yang disyaratkan memiliki sijil teknik mengajar VTO (I-031-3)

  1. PP bagi semua program;
  2. PP bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PP-PLV; dan
  3. PPD bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PPD-PLV.
Bilakah surat PPKSPP dapat diterima oleh Pusat Bertauliah selepas permohonan telah dihantar ke CIAST, JPK untuk diproses?

Surat PPKSPP boleh dicetak secara atas talian melalui URL https://www.myspike.my selepas Mesyuarat Perakuan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (MPPSPKM)  dijalankan pada setiap hujung bulan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tamat pada bulan berkenaan tidak akan diproses dan ianya akan diproses ke bulan berikutnya.