PANDUAN SYARAT KEMASUKAN KE CIAST SESI JANUARI 2019

pautan pantas

PANDUAN SYARAT KEMASUKAN KE CIAST SESI JANUARI 2019

  1. Permohonan adalah PERCUMA dan dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian SAHAJA
  2. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Oktober 2019 (Rabu) jam 8.00 pagi.

Syarat Am Kemasukan:

  1. Warganegara Malaysia berumur antara 20 – 35 tahun
  2. Lulus SPM atau SVM dengan lulus dalam subjek Bahasa Malaysia (BM) dan Sejarah (bagi calon SPM tahun 2013 dan ke atas).
  3. Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat. fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.
  4. Lulus Sesi Temuduga yang dijalankan.

 Syarat-syarat Tambahan:

  1. a) Permohonan daripada kakitangan kerajaan tertakluk kepada kelulusan jabatan masing-masing
  2. b) Calon perlu bersedia untuk ditempatkan menjalani Latihan Internship di mana-mana Pusat Bertauliah seluruh Malaysia.

Syarat Khas Program:

 

KURSUS SIJIL PENGAJAR VOKASIONAL
OBJEKTIF KURSUS :Program latihan untuk menghasilkan pengajar yang berketerampilan sebagaimana keperluan Akta 652 (NASDA) Standard 6 dan kriteria menjadi PP/PPD iaitu :
“Memiliki sekurang-kurangnya SKM bidang pengajar vokasional atau sijil perguruan vokasional atau sijil latihan mengajar vokasional yang diiktiraf oleh JPK/MLVK”RANGKA PEMBELAJARAN LATIHAN :

Menggunapakai NOSS Vocational Training Operation (I-031-3:2014) sebagai garis panduan asas.
Pelaksanaan kursus adalah 3 ½ bulan teori (Methodology) di CIAST dan 6 bulan latihan internship di Institut Latihan Kemahiran Awam atau Swasta (ILKA/S).

·   Pelajar yang tamat pengajian dengan jayanya akan dianugerahkan SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL  TAHAP 3  daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Bil Kod/ Nama Kursus/ Tempoh Latihan/ Pusat Latihan Syarat Khas Program
1  I-031-3:2014SIJIL PENGAJAR VOKASIONAL (VTO)

Tempoh Pengajian : 9 ½ bulan

Pusat Latihan:

1.       Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)

2.       Kampus Satelit CIAST ILP Marang

3.       Kampus Satelit CIAST ILP Selandar

4.       Kampus Satelit CIAST ILP Sandakan

5.       Kampus Satelit CIAST ADTEC Taiping

6.       Kampus Satelit CIAST ADTEC Bintulu

7.       Kampus Satelit CIAST ADTEC Jerantut

8.       Kampus Satelit CIAST ADTEC Batu Pahat

9.       Kampus Satelit CIAST ADTEC Melaka

10.   Kampus Satelit CIAST ILP Kepala Batas

11.   Kampus Satelit CIAST ILP Kota Bharu

12.   Kampus Satelit CIAST IKBN Kuala Langat

13.   Kolej Pertanian Bukit Tangga (NATC)

14.   Institut Pendidikan Guru (IPG)

15.   Kampus Satelit CIAST IKBN Kemasik

Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:i.      Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 ; atau

ii.     Diploma Kemahiran Malaysia (DKM); atau

iii.   Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

KURSUS DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR VOKASIONAL (DLPV) 
 OBJEKTIF KURSUS :Program latihan ini adalah bertujuan untuk menghasilkan pengajar yang berketerampilan yang mempunyai
Diploma Lanjutan Kemahiran ( Tahap 5 ) di dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana keperluan di dalam
Akta 652 ( NASDA ).

RANGKA PEMBELAJARAN LATIHAN :

Bagi lulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), tempoh pelaksanaan kursus adalah selama 2 tahun 6
bulan iaitu merangkumi kelas pembelajaran Subjek Teras (Tahap 5) , Projek Akhir dan Latihan Industri
(LI) selama 1 tahun 9 bulan. Manakala Kursus Sijil Pengajar Vokasional (VTO) adalah selama 9 ½ bulan
merangkumi Methodology Vokasional selama 3 ½ bulan dan Latihan Internship selama 6 bulan.

Bagi lulusan Diploma Pengajar Vokasional (DPV) pula, tempoh pelaksanaan kursus adalah selama 1 tahun
9 bulan yang mana ia merangkumi kelas pembelajaran Subjek Teras (Tahap 5), Projek Akhir dan Latihan
Industri (LI).

Graduan akan dianugerahkan DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 5 dan SIJIL
KEMAHIRAN MALAYSIA PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL TAHAP 3 daripada Jabatan Pembangunan
Kemahiran (JPK).

Bil Kod/ Nama Kursus/ Tempoh Latihan/ Pusat Latihan Syarat Khas Program
1.  IT-020-5:2013
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI SISTEM
KOMPUTER
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan :
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Komputer Sistem; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– IT-020-4:2013 Pentadbiran Sistem Komputer
– D-040-4: Pembantu Eksekutif Sistem
Komputer
– D-041-4: Pembantu Eksekutif Sistem
Komputer
– IT-020-4: Pembantu Eksekutif Sistem
Komputerm Komputer
2. EE-021-5:2012
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI ELEKTRONIK
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan:
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Elektronik; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– EE-021-4:2012 Pembangunan Produk
Elektronik
– E-030-4: Pembantu Jurutera Elektronik
Industri
3. G452-002-5:2017
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI AUTOMOTIF
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan:
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Automotif; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– TP-300-4: Eksekutif Automotif-Servis Selepas
Jualan
– P-080-4: Eksekutif Automotif
4. MC-024-5:2012
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI KIMPALAN
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan :
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Kimpalan; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– MC-024-4:2012 Pengurusan Teknologi
Kimpalan
– H-023-4: Pembantu Jurutera Kimpalan
(Fabrikasi).
5. MC-091-5:2016
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI MEKATRONIK
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan :
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Mekatronik; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– MC-091-4:2011 Kejuruteraan Automasi
Industri
– H-175-4: Pembantu Jurutera Mekatronik
6 MC-050-5:2012
DIPLOMA LANJUTAN PENGAJAR
VOKASIONAL – TEKNOLOGI PEMBUATAN
(CAD/CAM)
Tempoh Pengajian :
i. 2 tahun 6 bulan (Calon
berkelayakan DKM); atau
ii. 1 tahun 9 bulan (Calon
berkelayakan DPV)
Pusat Latihan :
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (CIAST)
Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:
1. Diploma Pengajar Vokasional (DPV) Teknologi
Pembuatan; atau
2. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
dalam salah satu bidang berikut:
– MC-050-4: 2012 Koordinasi Pembuatan
(CAD/CAM)
– MC-050-4 : Eksekutif Pembuatan (CAD/CAM)
– H-050-4: Penolong Jurutera PembuatanCAD/CAM