Sebut Harga Bagi Kerja – Kerja Baik Pulih Unit Penyaman Udara Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan ( CIAST ) Seksyen 19 Shah Alam, Selangor

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/08/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori M. Pengkhususan M01 Sistem Hawa Dingin dan pengedaran udara
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus         :

SEBUT HARGA BAGI KERJA – KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

TARIKH NOTIS                      : 1 JUN 2020

 TARIKH TUTUP                     : 9 JUN 2020

Masa Tutup                            : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran          :Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J,  Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),   Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak          : 3 JUN 2020

Waktu Lawatan Tapak          : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                            : ZAINUDIN BIN ZUBIR

Telefon                                   : 019-3422861

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/08/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

 JADUAL HARGA

DOKUMEN PEROLEHAN