Perolehan Terus Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Elektrikal Di CSC ILP Kota Bharu, Kelantan

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/10/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori E. Pengkhususan E04
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.

Tajuk Perolehan Terus         : PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIKAL DI CSC ILP KOTA BHARU, KELANTAN

TARIKH NOTIS                      : 1 JUN 2020

 TARIKH TUTUP                     : 9 JUN 2020

Masa Tutup                            : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran          :emailkan semua dokumen berkaitan ke; mjafri@ciast.gov.my 

Tarikh Lawatan Tapak          : 3 JUN 2020

Waktu Lawatan Tapak          : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : PEJABAT CSC ILP KOTA BHARU

Pertanyaan                            : JAILANI BIN ABDULLAH

Telefon                                   : 09-7742448

 

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

 

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/10/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

SKOP KERJA

DOKUMEN PEROLEHAN