SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KURSUS INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST (IWT) DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KURSUS
INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST (IWT) DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT
LATIHAN,TENAGA
PENGAJAR DAN
MODERATOR/NEGOTIATOR

TARIKH MULA TAWARAN : 14/07/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/07/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Lokasi :

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong
perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan
tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus)
bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.