Perolehan Terus Kerja-Kerja Penyelenggaraan Kerosakan Fizikal, Pemasangan Kabel Rangkaian Komputer Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di CSC ILP Selandar Melaka

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/19/2020

 

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Pengkhususan B24 Kerja Penyelenggaraan Bangunan @ E11 Kerja Am Elektrik @ E14 Kabel Rangkaian Komputer
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Jasin

 

Tajuk Perolehan Terus        :

PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL, PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN KOMPUTER DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC ILP SELANDAR MELAKA

 

TARIKH NOTIS                     : 27 JULAI 2020

 

TARIKH TUTUP                    : 18 OGOS 2020

Masa Tutup                           : 12:00 TENGAHARI

Tempat Penghantaran         : emailkan semua dokumen berkaitan ke; mfaisal.yusof@ciast.gov.my

 

Tarikh Lawatan Tapak         : 10 OGOS 2020

Waktu Lawatan Tapak          : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : PEJABAT CSC ILP SELANDAR

Pertanyaan                            : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                   : 018-6699752

 

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

 

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

 

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/19/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

 

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

DOKUMEN PEROLEHAN TERUS

SKOP KERJA